Tietosuojaseloste

Tämä on Team Agency Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan, miten Team Agency Oy:n verkkokaupassa (https://shop.team.fi/) käsitellään henkilötietoja. Henkilötieto tarkoittaa tietoa, jonka perusteella yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Laadittu 04.05.2022. Viimeisin muutos on tehty 14.06.2023.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Team Agency Oy / Team Shop

3177664-5

Hämeentie 46, 00500 Helsinki

Tietosuojavastaava: Tessa Ylinen / shop@team.fi /+358 456401866. 

2. Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakkaiden muodostama rekisteri ja uutiskirjeen tilaajien muodostama rekisteri. 

Perusteet tietojen käsittelyyn jakautuvat tietojenkeräystavasta riippuen.

 • Käsittelemme tietojasi tekemämme sopimuksen hoitamiseksi (verkkokauppatilausten käsittely ja toimitus)
 • Asiakaspalvelu, yhteydenotot sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.
 • Antamasi suostumus, kuten suostumus markkinointiin uutiskirjettä tilattaessa. 
 • Verkkokauppa-alusta Shopifyn tallentamat tiedot. (Lisää tietoa kohdassa 3.)

Jos keräämme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, pyydämme tähän sinulta hyväksyntää etukäteen ja informoimme käsittelystä erikseen samassa yhteydessä.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, sekä rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimussuhde (tilaus) verkkokaupan ja asiakkaan välillä. Henkilötietoja käytetään asiakasrekisterin keräämiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden ja Team Agency Oy:n välillä, sekä verkkokaupasta ostettujen tuotteiden tilausten käsittelyyn, sekä toimittamiseen. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu rekisterinpitäjän Team Agency Oy:n oikeutettuun etuun. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

  • Tilaukset: Asiakkaan tilausvaiheessa täyttämät tiedot (Nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero, osoite, postinumero, kaupunki, sekä maksutiedot). 
  • Asiakaspalvelu: Asiakaspalvelun yhteydessä keräämämme tiedot, kuten sähköposti yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiviestin kautta.
  • Arvonnat, kampanjat: Keräämme arvontoihin osallistujien riippuen arvonnasta. Kerättävät tiedot näet aina kilpailun yhteydessä. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi sähköpostiosoite ja nimi, jotta saamme yhteyden arvonnan voittajaan.
  • Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot: Verkkosivun tapahtumat, kuten sivunäytöt, koriin lisääminen, tilaustiedot, toimitustavat ja maksutavat. Jotta voimme toimittaa tilauksesi perille, luovutamme logistiikkakumppanillemme Postille nimesi ja yhteystietosi. Puhelinnumeroasi voidaan käyttää ilmoittamaan paketin saapumisilmoituksesta. 
  • Verkkokauppa-alusta Shopifyn keräämät tiedot: Tilatessasi tuotteen/tuotteita Shopify kerää tietoja, kuten IP-osoitteesi, sijaintimaasi, tiedon mitä kautta saavuit verkkokauppaan (Instagram, Google..), montako maksuyritystä tilausvaiheessasi oli ja monesti olet tilannut verkkokaupastamme ja vieraillut verkkokaupassa kuukauden sisään. Lue lisää täältä: https://help.shopify.com/en/manual/orders/fraud-analysis#fraud-analysis-indicators ja täältä: https://help.shopify.com/en/manual/orders/conversion-summary
 • Sähköpostimarkkinointi: Uutiskirjeen tilauksessa keräämme asiakkaiden itse täydentämät sähköpostit ja käytämme sähköpostiasi uutiskirjeen lähettämiseen, sekä tietoja siitä, oletko saanut uutiskirjeen tai klikannut sitä auki.
 • Maksupalveluntarjoaja: Käytämme ulkoista palvelua Paytrailia maksuliikenteen toteuttamiseen ja maksujen käsittelyyn. Paytrailin keräämistä tiedoista voit lukea täältä: https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet
 • Verkkokaupan tekninen toteutus: Team Agency Oy:n sisäisten työntekijöiden lisäksi verkkokauppaan on pääsy luotettavalta kumppaniltamme, joka toteuttaa verkkokaupan teknistä puolta.
 • Yrityksen sisäiset järjestelmät: Voimme käsitellä verkkokauppaan liittyviä asioita Google Workspace -alustan tarjoamissa sovelluksissa, kuten Google Drivessa tai Gmailissa. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännöistä täältä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi
 • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle tai kolmansiin maihin.

  4.Henkilötietojen säilyttäminen

  Team Agency Oy:n verkkokaupasta tilanneiden henkilöiden henkilötietoja säilytetään viisi (5) vuotta viimeisestä tilauksesta laskettuna. 

  Jos tilaat uutiskirjeemme, yhteystietojasi säilytetään niin kauan kunnes peruutat uutiskirjeen tilaamisen. Asiakaspalvelun yhteydessä kerättyjä tietoja käsitellään niin kauan kunnes asiakaspalvelutilanteeseen liittyvä asia on hoidettu. Arvontoihin ilmoittautuneiden yhteystiedot poistetaan, kun voittaja on saatu kiinni ja palkinto toimitettu.

  5. Henkilötietojen luottamuksellisuus

  Henkilötietoja voi käsitellä ainoastaan tietyt Team Agency Oy:n työntekijät, sekä verkkosivuston teknisen toteutuksen osalta tietyt työntekijät.  

  6. Rekisterin suojaus

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjänä huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen shop@team.fi otsikolla “Henkilötietojen käsittely”. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen shop@team.fi otsikolla “Henkilötietojen käsittely”. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity uskoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

  Valituksen voit tehdä osoitteeseen:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

  Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

  Sähköposti: tietosuoja@om.fi

  Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6700

  10. Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteessa

  Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa verkkokaupan laajentamisen tai tietosuojalainsäädännön muuttumisen yhteydessä. Muutoksista ilmoitamme verkkokauppamme etusivulla ja mahdollisissa uutiskirjeissä.

  Tietosuojaseloste on julkaistu 13.5.2022. Viimeisin muutos (sisältöä muutettu vain oikeinkirjoituksen osalta) on tehty 14.6.2023.